07.Gemi Batırmaca

Yanda gösterilen donanmayı verilen bilgilere göre diyagrama yerleştirin. Gemiler, yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilir, fakat birbirlerine çaprazdan dahi değmemelidirler. Diyagramın sağında ve altında verilen sayılar, o sıra ya da sütunda kaç gemi parçasının olduğunu söylüyor.
Battleship=Savaş gemisi
Cruiser=Kruvazör
Destroyer=Destroyer
Submarine=Denizaltı

Fathom It! bilgisayar programı
Çözüm boyunca boş olduğundan emin olduğumuz kareleri beyaz ile, bir gemi parçası olan kareleri siyah ile, bunlardan kenarda olanların açık uçlarını oval şekilde, ortada ya da kenarda olduğu belli olmayan siyah kareleri ise işareti ile göstereceğiz.
Yanında 0 yazan satır ve sütunlardaki kareler ve D sırasındaki diğer kareler, boş olmalı.
J7'deki "orta parça", yanlardan iki parça ile sarılmalı. Bu orta parça tahtanın kenarında olduğundan onu saran parçalar J6 ve J8 olmalı. J8'in kenar parça olup olmadığını ise bilmiyoruz.
En iyi tekniklerden biri, henüz yerleştirilmemiş en büyük gemiyi yerleştirmeye çalışmaktır. 4 kare uzunluğundaki savaş gemisi için iki olasılık vardır:
1. J6-J9
2. G2-J2

Şimdi, deneme-yanılma yoluyla savaş gemisinin nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Olasılıkları, "1" ile işaretlendireceğiz.
Eğer savaş gemisi J6-J9'da olsaydı, tahta bu şekilde olacaktı ->
2 numaralı sütunda 6 gemi parçası olması gerektiği ve zaten boşta 6 kare olduğundan bunların hepsi gemi parçası olmalı.


Olasılıkları "1" işareti ile göstermeye devam ediyoruz.
Bir gemi parçasının etrafında (çaprazlar dahil) başka bir gemi parçası bulunamaz ilkesinden hareketle 3. sütunun tümünün boş olduğunu görüyoruz.
Fakat bu yanlış, çünkü 3. sütunun altında yer alan bilgide bu sütunda 1 adet gemi parçası olması gerektiği söyleniyor. Bir çelişki oluştu.
En başta yaptığımız savaş gemisinin J6-J9'da olduğu varsayımı yanlış. Bu durumda savaş gemisi, G2-J2'de olmalı. Bu durumda J6-J8, bir kruvazör.
3. sütunda kalan tek işaretlenmemiş kare (B3) bir gemi parçası olmalı, fakat bunun bir kenar parçası mı, orta parça mı ya da bir denizaltı mı olduğunu bilmiyoruz.


B3 bir gemi parçası olduğuna göre onun çaprazındaki C2, boş olmalı.

Bu durumda 6 gemi parçası içerdiğini bildiğimiz 2. sütundaki kalan iki gemi parçasının yerini de bulduk.
4. sütunda kalan üç işaretlenmemiş kare, gemi parçası olmalı, çünkü bu sütunda toplam 4 gemi parçası için başka yer kalmıyor.

Aynı mantık, 10. sütun için de geçerli. Kalan tüm işaretlenmemiş kareler, gemi parçası.

Satır ve sütun bilgileriyle daha fazla ilerleyemiyoruz.

Bu durumda, "yerleştirilmemiş en büyük gemiyi yerleştirmeye çalışma" tekniğine bir daha başvuruyoruz.

Yine birkaç küçük deneme-yanılma yöntemiyle kalan son destroyerin H9-H10'da olduğunu görmek zor olmaz.


8. sütunda kalan tek yerleştirilmemiş kare olan E8, gemi parçası olmalı.


Kalan tek işaretlenmemiş karenin, hem sütun hem de satır bilgisi ile bir gemi parçası olduğunu anlıyoruz.

Not: Şekilllerin sağ alt köşesindeki dijital sayılardan sağdaki (18) bilgisayar programının çözümünün hamle sayısı, soldaki ise bizim çözümde kullandığımız hamle sayısını gösteriyor.Kaynak: Moshe Rubin, Mountain Vista Software